Dojotræning er ikke nok

Af Michael Schjerling, en smuk sommerdag 19 juli 2009

Inspireret af lørdags- og søndagstræningen, hvor ingen af mine elever dukkede op, blev jeg igen mindet om hvor vigtig solo-træning er. Jeg har i noget tid forsømt min solotræning, så jeg kan mærke at jeg er rustet lidt i min taijutsu. De fleste kender det, at hvis man ikke når i dojoen regelmæssigt og samtidig forsømmer sin hjemmetræning, så rustner kroppen og taijutsuen. Det vil den altid gøre uanset hvilken grad man har, om man er 10. Kyu eller 15. dan har ingen betydning. Vi har brug for regelmæssig praksis for at vores taijutsu kører godt.

Soke nævner ofte hvor vigtig timing er. Om det at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Jeg har nu været så heldig 2 dage i træk at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, fordi mine dovne elever ikke dukkede op til træning. Derfor blev jeg beriget med solotræning. Dette trængte jeg åbenbart kraftigt til, så jeg er meget taknemmelig for at I ikke dukkede op denne weekend og lod mig få solotræning 2 dage i træk J.

Mine tanker omkring solotræning

Solotræning er noget af det vigtigste som kriger, fordi det er en meget personlig vej vi hver især går. Dojotræningen er 50% og solotræningen er 50%. Det er i dojoen vi får vist vejen. Vi ser eksempler og prøver på egen krop. Vi sveder, bløder og mærker smerte. Denne træning er helt essentiel for at udvikle vores krigerhjerte, teknik og vores krop. Dojotræningen er dog ikke nok til at fjerne dårlige vaner og finpudse de individuelle udfordringer vi alle har i vores taijutsu. Dette kræver hjemmetræning, hvor man med god tid kan arbejde på de fundamentale principper, der skaber en fri og kraftfuld taijutsu.

Den senere tid er jeg blevet mindet om vores kihon. Kihon er ikke det samme som kihon waza. Og som jeg sagde til mine elever i torsdags, så er kihon fundamentet for at få kihon waza til at fungere. Der er kihon bag alt. Der er kihon i sanshin no kata, så vel som i kihon happo og alle vores Bujinkan waza. Der er kihon bag det at sidde korrekt, trække vejret korrekt og gå korrekt. Kihon er fundamentet. Det er rødderne. I torsdags spurgte jeg mine elever: ”Hvad er god taijutsu?”. De svarede: ”minimal brug af kraft, flydende bevægelser, kontrol af kukan, kraftfulde teknikker m.v.” Det er helt korrekt alt sammen. Det er alt sammen noget af det, der kendetegner en god taijutsu.

Jeg gjorde dem så opmærksom på vigtigheden af ikke at fokuserer på dette. Hvis vi fokuserer på at bruge minimal kraft, lave flydende bevægelser, kontrol af kukan og på at lave kraftfulde teknikker, så fokuserer vi på frugten, på målet og vanskeliggør faktisk at nå det, da målet i sig selv ikke viser vejen. Fokus skal ligge på basisforudsætningerne for at man kan nå målet og høste frugten. Hvor kommer frugten så fra? Jo, hvis vi har et frugttræ, så er det der skaber frugten, rødderne. Hvis vi vil have nye og bedre frugter (resultater), så må vi bygge nye og stærkere rødder. Det, der er min pointe, er at det kraftfulde slag, kontrol af kukan og det at man bruger minimal med kraft kommer et sted fra. Det kommer ikke fra sig selv. Det som det kommer fra kaldes kihon. Det er vores rødder. Det handler om SHIN GI TAI.

SHIN – vores hjerte og sindstilstand skal være korrekt. Vi skal fange følelsen som soke siger. Det er ikke teknikkerne vi skal kopiere, men følelsen. Det er følelsen (SHIN), der skaber fantastisk taijutsu. Soke siger, at sanshin er den mest fundamentale føelse man skal have som kampkunstner. I min artikel ”What should you do with fear?” gennemgår jeg de 5 SHIN (følelser/sindstilstande), der kultiveres gennem træning i sanshins godai (de 5 elementer), hvor den sidste er MU-SHIN (tomt sind). Studer disse, da det er meget vigtigt og helt fundamentalt for en kriger.

GI handler om det tekniske – om waza. Det tekniske i en hver waza er afhængig af korrekt distance, vinkling og timing. Dette gør vores vores taijutsu kraftfuld og giver os kontrol over kukan m.v. Og sidst har vi TAI.

TAI er kroppen. Den skal være fri. Vores skelet skal være frit. Dvs. nervesystemet skal frit kunne aktiverer musklerne til at bevæge skelettet som det er mest hensigtsmæssigt. Så er man for stiv til at kunne sparke ordentligt, eller lave ukemi eller man ikke knytter hånden ordentligt i slaget, skal der arbejdes med dette. Eller hvis din taijutsu hæmmes af smerte i et led skal du arbejde med dette for at opnå frihed og kunne høste frugten som i sidste ende er suplim taijutsu. Frihed i kroppen starter med frihed i sindet, så hele vores Bujinkan filosofi, som du kan læse om i Sokes bøger, høre på hans dvd’er og får masser af når man træner med ham i Japan, og som jeg har udplukket vigtige elementer af i min artikel ”What should you do with fear”), er nødvendig for at opbygge denne frihed i sindet. Det samme er shin kokyo sanden og junan taiso. Altså måden vi trækker vejret på og vores regelmæssige frigøring af skelettet og styrkelse af kroppen. Ernæring og viden om amatsu tatara er en vigtig del af dette også, som Soke ofte pointerer.

Pas på ikke at bygge et hus på sand hvor din kihon er for svag.  Måden vi bygger kihon på er ved at være selvkritiske. Dojotræningen hjælper os 50% af vejen og de resterende 50% er hjemmearbejde, hvor vi selvkritisk skal arbejde på de områder hvor vi er svagest og de områder, der hæmmer en fri og kraftfuld taijutsu.

Jeg mener, at det er meget vigtigt at man som kriger lever et liv hvor man er klar til på et øjeblik at gå i shinken-gata og gøre hvad der skal gøres uden tilknytning og følelsesmæssig mudder i systemet. Hvis man har et rent hjerte kan man, når situationen påkræver det, gå i shinken-gata på et splitsekund. Vi skal leve et liv hvor vi altid er klar til at gå i denne shinken-gata –state.

Det er dog ikke nok at at vi får trænet os selv til at kunne lave dette mentale skift på et øjeblik, hvis kroppen er rusten fordi vi sløser med vores dojo- og solotræning.  SHIN er vigtigt. Den kan bare ikke stå alene uden GI og TAI.

Jo ældre jeg bliver jo mere opmærksom bliver jeg på hvor forgængelig vores fysiske krop er og samtidig på hvor vigtig den er mens vi har den. Soke pointerer ofte hvor vigtigt regelmæssighed er. Regelmæssig træning og keep going i vores praksis uanset omstændighederne. Denne regelmæssighed er fundamentet i at modvirke rust i systemet og kunne være fysisk og mentalt klar til jissen. Kroppen (TAI) er krigerens instrument og et af de 3 ben i SHIN-GI-TAI. Endnu en vigtig lære som kan linkes til sanshin.

Du skal have en årsag

Årsagen til at lave solotræning skal være klart defineret i dit sind og være en stærk motiverende faktor, som giver dig passion og drivkraft til at gøre det. Hvad er det der motiverer mig til at lave solotræning. Hvis jeg går ud i haven og træner noget jeg kan, så mister jeg ret hurtigt motivationen. Jeg skal arbejde på det jeg ikke kan endnu. Så bliver jeg motiveret og bliver fanget totalt op af nu’et. Hvis jeg laver noget min krop kender og kan, så keder det mig og jeg bliver træt. Så min motivation for solotræningerne har klart været at styrke nogle af de svage sider jeg har i min taijutsu. Og ved at arbejde på det så fløj timerne afsted her i weekenden som altid. Helt mirakuløst så knoklede jeg og trænede hårdt uden at mærke tid og sted. Det var fantastisk. I går så jeg Hatsumis Hikan Densho nr. 12 hvor han bl.a. taler om linket mellem fredstid og krigstid. Min egen tolkning som giver mening for mig er, at i krigstid er motivationen for træning helt åbenbar. Træner du dedikeret, hårdt og med fuld opmærksomhed, så er cancherne for overlevelse større. Men i fredstid kan vi mennesker blive dovne og glemme hvad, der virkelig er vigtigt. Derfor er det vigtigt, at træne regelmæssigt som om man skulle kunne kæmpe nu. Min fokus for solotræningen er, at jeg skal træne som hvis jeg skulle i kamp på et ubestemt tidspunkt, så min krop er så klar som den kan være. Dette mentale fokus giver mig motivation til at arbejde med de svagheder jeg har, som ville kunne vanskeliggøre min overlevelse i en skarp situation.

Vi må aldrig bruge fredstiden som en hvilepude, hvor vi slægger på vores standarder og lader os styre af dovenskab, grådighed, de 3 gifte m.v. og dermed ikke udvider vores kampkundskaber. Vi har også et ansvar for at videregive til næste generation. Vi skal træne som hvis vi vidste at vi ville komme i kamp i morgen. Hvis man ikke træner, så man bliver bedre, så bliver man dårligere. Det er en naturlov, at hvis vi ikke vokser, så dør vi. Tænk på en plante. Hvis den ikke vokser hvad gør den så? Dør. Vi kan med andre ord ikke holde niveauet fordi alt andet udvikler sig og vokser. Tænk på penge. Hvis du har en formue, kan du ikke holde den og forvente at den er lige så meget værd 10 år efter. Du kan ikke tage en uddannelse og tro at niveauet holder 10 år efter, du kan ikke gøre rent og tro der er lige så rent 10 år efter. Nej vi er nødt til konstant at arbejde på at forbedre os. Hvis jeg ser på soke er det præcis hvad han gør. Konstant arbejder han på at forbedre sig selv. Det er så essentielt at vi gør det bare en lille smule hver dag, og at vi finder motivationen til at gøre det i alle områder af vores liv. Det giver følelse af passion, integritet og liv. Det er liv. Liv regenererer og udvikler sig.

Glæder mig til vi ses i dojoen igen.

Michael Schjerling

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s